Štampa
PDF

Minimalne lovne dužine riba i lovostaji

Ispravno merenje dozvoljene lovne dužine ribe

SmudjPmF

Smuđ (Stizostedion lucioperca) 40cm, 01.03. – 30.04.

StukaF

Štuka (Esox lucius) – 40cm, 01.02. – 31.03.

BucovN

 • Bucov (Aspius aspius) 30cm, 15.04. – 15.06.


SomF

 • Som (Silurus glanis) 60cm, 01.05. – 15.06.

BassF

 • Bass (Micropterus salmoides)

MladicaF

Mladica (Hucho hucho) 100cm, 01.03. – 31.08.

MrenaF

 • Mrena (Barbus barbus) 25cm, 01.04. – 31.05.

KlenF

 • Klen (Leuciscus cephalus) 20cm, 15.04. – 31.05.

potocna pastrmka

 • Potočna pastrmka (lat. Salmo trutta) 25cm, 01.10. – 01.03.

kalifornijska patrsmka

 • Kalifornijska pastrmka (Oncorhynchus mykiss) 25cm, 01.10. – 01.03.

BandarF

 • Bandar (Perca fluviatilis) - 10cm

JazFm

 • Jaz (Leuciscus idus) – 20cm, 15.04. – 31.05.
 • Smuđ kamenjar (Stizostedion Volgensis) – 25cm
 • Drimska pastrmka (Salmo farioides) – 25cm, 01.10. – 01.03.
 • Makedonska pastrmka (Salmo macedonicus) – 25cm, 01.10. – 01.03.
 • Jezerska zlatovčica (Salvelinus fontinalis) – 25cm, 01.10. – 01.03.
 • Potočna zlatovčica (Salvelinus alpinus) – 20cm, 01.10. – 01.03.
 • Potočna mrena (Barbus peloponnesius) – 15cm;